لیست مشاوران

جشن الفبا

جشن الفبا برای کلاس اولی‌های مدرسه‌ی فرهنگ تهرانپارس برگزار شد. جشن الفبا جشنی است که بعد از آموختن حروف الفبای فارسی در پایان سال تحصیلی

ادامه مطلب »