فرهنگ، مدرسه‌ای سبز با اندیشه‌ای سبز، برای تربیت شهروندی برجسته و تأثیرگذار می‌کوشد. ما در مجتمع آموزشی فرهنگ, انسان بودن و آزاد اندیشیدن را در ذهن سبز فرزندانمان تثبیت می‌کنیم.

دریافت بروشور مدرسه

با ما درتماس باشید:

تهران پارس بلوار شاهد تقاطع خدابنده و جمیلی شبستری مجتمع آموزشی فرهنگ

۷۷۳۲۸۷۰۰ ۰۲۱

۱۰۰۴ ۷۷۹۶ ۰۲۱