به مدرسه ما خوش آمدین

.فرهنگ مدرسه ای سبز با اندیشه ای سبز ، می کوشد برای تربیت فرزندان شما.

مدرسه ای عملگرا

با برگزاری رویدادهای فیزیکی و مهارتی تلاش بر آماده کردن فرزندان شما برای آینده این کشور را دارد

مدرسه ای مفهوم گرا

با برگزاری کارگاه های فلسفه راهی برای پرورش تفکرات فرزندان شما خلق کرده است

رویدادهای دوره ای

با برگزاری مسابقات ورزشی و سرگرمی ها فضایی شاد و دوستانه برای فرزندان شما محیا کرده است

فعالیت های فرهنگ

_ دوره های فلسفه

_ دوره های رباتیک

_ دوره های خلاقیت و سرگرمی

_ رویدادهای ورزشی و فکری

_ دوره های زبان

_ دوره های موسیقی

به مدرسه ما خوش آمدین

.فرهنگ مدرسه ای سبز با اندیشه ای سبز ، می کوشد برای تربیت فرزندان شما.

مدرسه ای عملگرا

با برگزاری رویدادهای فیزیکی و مهارتی تلاش بر آماده کردن فرزندان شما برای آینده این کشور را دارد

مدرسه ای مفهوم گرا

با برگزاری کارگاه های فلسفه راهی برای پرورش تفکرات فرزندان شما خلق کرده است

رویدادهای دوره ای

با برگزاری مسابقات ورزشی و سرگرمی ها فضایی شاد و دوستانه برای فرزندان شما محیا کرده است

فعالیت های باشگاه مخاطبان ما

_ شرکت در رویدادها به همراه فرزندان

_ اردوهای خانوادگی

در حال به روزرسانی

در حال به روز رسانی…..

اخبار و اطلاعیه ها

فعالیت های باشگاه مخاطبان ما

_ شرکت در رویدادها به همراه فرزندان

_ اردوهای خانوادگی

اخبار و اطلاعیه ها