..........

1

تولید محتوای آموزشی در مدارس

امروزه به علت تعطیلی مدارس بر اثر همه‌گیر شدن ویروس کرونا و سایر دلایل تولید محتوای آموزشی در مدارس اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است و  نیاز به تولید محتوا بیشتر احساس می‌شود.