برگزاری کلاس‌های زبان در مجتمع آموزشی فرهنگ با همکاری مجموعه فرالن

زبان فوق برنامه

مجتمع آموزشی فرهنگ کلاس‌های آموزش زبان در ساعت عصر را با همکاری مجموعه فرالن برگزار می‌کند. زبان انگلیسی عنوان یک زبان رسمی و بین‌المللی در تمام جهان مورد استفاده است و در زمینه‌های مختلف شغلی، تحصیلی و حتی در زندگی روزمره و مسافرت نیاز به زبان انگلیسی به طور کامل احساس می‌شود به همین دلیل…