..........

محمدصادق یزدانی

مربی ورزش
دانشجوی کارشناسی علوم ورزشی
مربی درجه C آسیا
دارای مدرک ایفمارک (پزشکی و کمک‌های اولیه در فوتبال)
دارای گواهی اصول تمرین و بدنسازی سنین پایه از دانشگاه رازی
مربی باشگاه‌های پیروزان و پاسارگاد
سرمربی زیر ۱۱ ساله‌های باشگاه سهیل
مربی دروازه‌بانان باشگاه سهیل