..........

فاطیما سرلک

مربی هنر
فوق لیسانس کارگردانی از دانشگاه هنر، دانشکده ی سینما- تاتر ۱۳۹۰ لیسانس بازیگری از دانشگاه سوره تهران ۱۳۸۳
مدرس بازیگری و کارگردانی در دانشگاه‌های سوره و علمی کاربردی
گوینده ، بازیگر و نویسنده در پخش صدای جمهوری اسلامی ایران
داور و بازبین جشنواره‌های مختلف داخلی
تقدیر شده به عنوان مدرس فعال در زمینه نمایش از دانشگاه فرهنگ و هنر
دانشجوی نخبه و برگزیده استعدادهای درخشان در دوران کارشناسی ارشد
هنرمند برگزیده استان مرکزی
کارگردان نمایش‌های هنری عطر گل محمدی، دم‌ها، دیدار کاملا اتفاقی و ....
بازی در فیلم‌های داغ دیدار، معمای شاه، سبز کوچک و...
بازی در نمایش‌های بازی بزرگ، پادشاه می‌میرد، ماه هفتم و ...