..........

شیما پوزشی

مربی ژیمناستیک
کارشناس تربیت بدنی دانشگاه تهران
کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا
مربی و داور رسمی فدراسیون تکواندو
مربی و داور رسمی فدراسیون تکواندو
مربیگری دوومیدانی
مربیگری تکواندو
سابقه مربیگری تیم دوومیدانی دانشجویان بین‌الملل دانشگاه الزهرا
مربی تیم تکواندو دانشگاه علوم پزشکی تهران
استاد واحد درسی تکواندو دانشگاه علوم پزشکی تهران
مربیگری واحد درسی دوومیدانی دانشگاه شهید بهشتی
دارای مقام‌های
کشوری دانشجویان دوومیدانی دانشگاه تهران
انتخابی ملی و کشوری و لیگ کشور تکواندو
حضور در انتخابی ملی یونیورسیاد دانشجویی تکواندو
معلم مدرسه غیردولتی دخترانه ندای زهرا مقطع راهنمایی و دبیرستان
مربیگری کمپ تابستانه دانشگاه تهران