..........

ساره گلستانی

خوشنویسی
دارای مدرک عالی انجمن خوشنویسان
فارغ التحصیل خانه ی شاعران ایران
مدرک کاردانی نقاشی ایرانی
مدرک کارشناسی آموزش ابتدایی
برگزاری دوره های شاهنامه خوانی و نقالی خوانی
دارای مجموعه ی شعر سپید به نام سکوت‌های زن شاعر و خطوط رودررو
سابقه‌ی بیست سال تدریس در رشته‌ی خوشنویسی
هشت سال تدریس در رشته‌ی هنر و ادبیات در دبستان و دبیرستان