..........

حمید قائدی

مربی ورزش
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
دارای مدرک آنالیزوری فوتبال
مربی درجه C آسیا
مربی کمپ فلامینگو
مربی تیم امید فلامینگو
مربی تیم نونهالان آکادمی برنا
سرمربی نوجوانان آکادمی برنا
سرمربی نونهالان و نوجوانان و جوانان تیم جنوب خنج