..........

کارگاه مادر و کودک

کارگاه مادر و کودک شامل فعالیت‌هایی است که طی  ۸ جلسه برگزار می‌شود. محور اصلی این کلاس‌ها عبارت است از آموزش هنر و تقویت هوش‌های هشتگانه از طریق بازی و فعالیت‌های هنری. همه‌ی فعالیت‌ها با حضور مادر و کودک انجام می‌شود. و کمک شایانی در آمادگی استقلال کودک و از بین بردن وابستگی او به مادر می‌کند.

اهداف مهم کلاس مادر و کودک به شرح زیر است:

.۱رشد مهارتهای حسی و حرکتی : پرورش عضلات و حواس پنجگانه.

.۲شناخت کودک از خود :  شناخت اعضای بدن، درک احساس، کشف و دریافت علایق و خواسته‌های خود.

.۳رشد مهارت‌های اجتماعی : انجام فعالیت‌های گروهی در قالب هنر و بازی، آشنایی با محیط و ارتباط با آن.

.۴رشد مهارت‌های شخصیتی و خودیاری کودک : افزایش اعتماد به نفس، حل مسئله، پرورش قوه‌ی تخیل.

روش کار این کلاس‌ها به نحوی است که کودک به طور موازی و در کنار مادر حین فعالیت متمرکز بر اهداف فوق، به صورت مستقل به خلق یک اثر هنری می‌پردازد.

در این کارگاه‌ها هدف پرورش است و نه آموزش و انتظار دریافت پاسخی از کودک در برابر آنچه به او ارائه می‌شود نیست. بلکه هدف ایجاد فضا و بستری سزاوار و سرشار از مهر، همچون خانواده، برای پرورش کودک است. توجه به هرآن‌چیزی‌ست که از طریق پنج حس کودک (شنوایی، بینایی، بویایی، چشایی و لامسه) دریافت می‌شود. به‌طور کل کارگاه‌های مادر و کودک با هدف پرورش خلاقیت کودکان همچنین برطرف‌کردن مشکلات یا ضعف‌های ارتباطی تشکیل می‌شود. که در این راستا چند رویکرد را دنبال می‌کنند. هدایت کارهای عملی مادران و کودکشان در کارگروه‌های مشترک تجربی، که طی این کارگروه‌ها مادر و کودک زمان بیشتری را با آرامش به خلق اثر یا خلاقیت و حتی انجام کاری ساده می‌پردازند که به مانوس شدن مادر و کودک بیش از پیش کمک می‌کند. همچنین شناسایی ناهنجاری‌های کودک و مادر و برطرف کردن آن در این جمع‌ها صورت می‌پذیرد.