..........

جلسه توجیهی اولیا و مربیان و ارائه کارنامه‌ ی دبستان و متوسطه

بعد از پایان نیمسال اول جلسات تحویل کارنامه و توجیه اولیای دانش‌آموزان طی چهار روز در مجتمع فرهنگ برگزار شد. در این جلسات حضوری اولیا مستقیماً با معلمان دیدار کردند و در جریان ریز فعالیت‌های مدرسه، روند آموزشی در سال آینده و تحلیل کارنامه فرزندان خود قرار گرفتند. دکتر غزال فاتح‌راد به فعالیت‌های فوق‌برنامه که در نیمه‌ی اول سال تحصیلی ۱۴۰۰ صورت گرفته اشاره کردند و از اولیا خواستند در صفحات اینستاگرام مشارکت فعال داشته و همچنین پادکست جدید «رادیو تراش» را که با حمایت مجتمع آموزشی فرهنگ منتشر می‌شود، دنبال کنند.
در ادامه به بحث سلامت روان دانش‌آموزان پرداخته شد و از اولیا دعوت شد در کارگاه‌های آموزشی تربیتی مانند مدیریت استرس، مدیریت خشم، رشد و تربیت جنسی و… که از طرف مدرسه برگزار می‌شود شرکت کنند.