..........

بزرگداشت هفته معلم

آینده یک کشور همواره در دست نسل آینده آن سرزمین است و موجبات رشد و شکوفایی آن‌ها تنها با آموزش مناسب میسر خواهد بود. کودکان امروز بزرگان فردا هستند و وظیفه این تبدیل بزرگ برعهده معلمان است. در واقع این معلمان هستند که با پرورش نسلی آگاه، ناجی سرزمین‌ها خواهند بود.
مجتمع آموزشی فرهنگ در سال ۱۴۰۱ به مناسبت هفته معلم به نام یکایک معلمان و کادر اجرایی خود، درختی کاشت تا به سبزی قامتشان استوار بماند. همچنین جناب آقای عبدالعلی فاتح‌راد موسس مدرسه در نشستی از زحمات تمام مربیان در این سال تحصیلی پرفراز و نشیب تشکر کردند.
اهدای گل و هدایا توسط دانش‌آموزان و اولیاءشان به معلمان خاطرات و تصاویر به یادماندنی در ذهن کادر مدرسه فرهنگ به یادگار گذاشت.