..........

هفته کتاب

هفته کتاب

هفته کتاب در مجتمع آموزشی فرهنگ با جشن و بازی‌های متنوع زیادی همراه بود. این برنامه‌ها برای پایه‌های پیش‌دبستان تا ششم برگزار شد و به برگزیدگان جوایزی اهدا شد.