..........

دومین شورای آموزگاران دبستان فرهنگ

در روز پنجشنبه ۹ آبان ماه، با حضور موسس محترم مجتمع، جناب آقای فاتح راد، نماینده محترم موسس، سرکار خانم فاتح راد و مدیریت محترم دبستان، جناب آقای عابدی و همچنین کلیه همکاران آموزگار، همکاران ستاد و مربیان آموزشی، از ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰ در دبستان برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، جناب آقای فاتح راد، ضمن تقدیر و تشکر از کلیه همکاران دبستان فرهنگ، خاطر نشان کردند که تلاش بیشتر در راستای خدمت به دانش آموزان می تواند موجب هرچه بهتر شدن شرایط و پیشبرد هدف های تربیتی و آموزشی دبستان گردد. در ادامه، خانم دکتر گلکانی مقدمه ای کوتاه در رابطه با طب سنتی ارائه کردند و سپس به بیان اینکه اغلب بیماری هایی که مردم به آنها دچار می شوند به دلیل عدم داشتن تغذیه مناسب و وابستگی بیش از اندازه به داروهای شیمیایی است، پرداختند.
سپس سرکار خانم فاتح راد، ضمن تشکر از حضور خانم گلکانی، نکاتی را در رابطه موارد انضباطی دبستان و مسئولیت های همکاران متذکر شدند. در ادامه جلسه، جناب آقای عابدی، مدیریت محترم دبستان به بیان نکات آموزشی و تربیتی پرداختند و نهایتاً جلسه با گفتگوی آموزگاران و بیان مسائل و مشکلاتشان و در میان گذاشتن آن ها با مدیریت محترم دبستان، جهت یافتن راه حل های مناسب، خاتمه یافت.