..........

روز پرستار ۱۴۰۲

بزرگداشت روز پرستار

روز پرستار یک رویداد سالانه است که به افتخار پرستاران و کادر درمانی در مجتمع آموزشی فرهنگ برگزار می‌شود. در این مراسم از مادران پرستار قدردانی می‌شود.