..........

جشن آغاز سال تحصیلی در دبستان فرهنگ

دانش‌آموزان دبستان فرهنگ آغاز سال تحصیلی را در چندین روز متوالی جشن گرفتند.

روز دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ مراسم آشنایی دانش‌آموزان پیش‌دبستان وکلاس اولی در حیاط مجتمع آموزشی فرهنگ برگزار شد. در این مراسم که با هدف ایجاد صمیمیت و همدلی با تازه‌واردان مدرسه برگزار شد بچه‌ها به همراه مادرانشان در کنار یکدیگر صبحانه خوردند. و با همکلاسی‌ها و معلمانشان آشنا شدند. بعد از صبحانه دانش‌آموزان در محیطی گرم و صمیمی بازی کردند. با این روش از اضطراب و نگرانی‌ بچه‌ها نسبت به محیط جدید و ‌آدم‌های جدید کاسته شد.

مدرسه‌ی فرهنگ هرساله اردوهای داخل مدرسه‌ای را طراحی می‌کند. هدف از این اردوها این است که دانش‌آموزان پیش از ورود به مدرسه با این‌گونه رویدادها هیجان و شادی را در مدرسه تجربه کنند و با آسودگی خاطر سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

دانش‌آموزان سایر مقاطع دبستان نیز در روز آشنایی در مدرسه حضور یافتند و لباس‌ و کتاب‌های خودر را تحویل گرفتند. همچنین مجتمع آموزشی فرهنگ با هدایایی از همه‌ی کودکان مدرسه پذیرایی کرد. دانش‌آموزان بعد از شرکت در مراسم جشن با معلمان و کلاس درس خود آشنا شدند.

https://hajifirouz5.asset.aparat.com/aparat-video/ad315a13307c09cd2f5062570e1486ea48300622-480p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjAwN2EzNTIwNmQ3N2VmNWYyODY1NjkxODEwZmJkYzIxIiwiZXhwIjoxNjY3OTk4MDMxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ksYf9JdnEckKmaBHNklmVFBXJAFaJQcpgeCjtGjX8ak