..........

جشن روز تولد پیامبر ۱۴۰۲

تولد پیامبر (ص) و روز سالمند

مجتمع آموزشی فرهنگ تولد حضرت رسول را در روز دوشنبه نهم مهر با حضور دانش‌آموزان و معلمان جشن گرفت.