..........

همایش چهره‌شناسی

همایش چهره‌شناسی

همایش نقش چهره‌شناسی در امور تربیتی در مجتمع آموزشی فرهنگ تهرانپارس با حضور اولیا و مربیان دانش‌آموزان برگزار شد.