..........

این محور با هدف توانمندسازی دانش‌آموزان مدرسه فرهنگ در حوزه پژوهش و ارتقاء مهارت‌های پژوهشی آن‌ها طراحی شده است. این فرآیند شامل چند گام اصلی می‌شود:

 تعیین سوالات پژوهشی:

– تربیت دانش‌آموزان در مهارت مسئله‌یابی و توانایی تعیین سوالات پژوهشی مناسب.

مشاهده و جمع‌آوری اطلاعات:

– آموزش روش‌های مشاهده و جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از منابع مختلف.

 هدف‌نویسی:

– تربیت دانش‌آموزان در توانایی تعیین اهداف پژوهشی و تدوین سوالات فرعی.

 شناسایی روش و ابزار پژوهشی:

– آموزش به دانش‌آموزان در شناخت روش‌های پژوهشی و انتخاب ابزار مناسب برای جمع‌آوری اطلاعات.

تجزیه و تحلیل اطلاعات:

– آموزش مهارت‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از ابزارهای مرتبط.

 تدوین گزارش:

– توسعه مهارت‌های نگارشی برای تدوین گزارش‌های پژوهشی.

 توانایی ارائه نتایج و پیشنهاد پژوهشی:

– تربیت در مهارت ارائه‌ی نتایج پژوهش و ارائه پیشنهادات بر اساس یافته‌های خود.

این محور امکان انجام یک پروژه پژوهشی جذاب و آموزنده را به دانش‌آموزان مجتمع آموزشی فرهنگ می‌دهد و از آن‌ها می‌خواهد تا از روش علمی و پژوهشی در جوانب مختلف زندگی استفاده کنند. همچنین، این محور به آن‌ها امکان خودارزیابی و خودشکوفایی را با توسعه مهارت‌های پژوهشی ارائه می‌دهد.