..........

این محور در مدرسه فرهنگ با هدف تقویت مهارت‌های تفکر منطقی و انتقادی، بردباری، تاب آوری و برقراری ارتباط مؤثر (کلامی و غیرکلامی) از طریق مناظره علمی طراحی شده است. روند این فرایند به شکل زیر است:

 

تشکیل گروه‌های چهار نفره:

– تشکیل گروه‌های چهار نفره با تقسیم به دو نفر موافق و دو نفر مخالف.
– انتخاب یک موضوع واحد برای مناظره که در سطح مشترک مورد توافق قرار گیرد.

سازماندهی فعالیت:

– سازماندهی فعالیت تحت نظر دبیر با هدف جلب توجه به مهارت‌های تفکر منطقی، انتقادی، و برقراری ارتباط.

انتخاب موضوع واحد:

– انتخاب موضوع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی یا زیست محیطی که توسط گروه تعیین شده و مورد توافق باشد.

پیشنهاد تحقیق و آماده‌سازی:

– ارائه پیشنهادهای تحقیقی توسط هر گروه برای ارتقاء دانش اعضای گروه در مورد موضوع انتخاب شده. 

آماده‌سازی برای مناظره:

– تحقیق، جمع‌آوری داده‌ها و آماده‌سازی دلایل و استدلال‌های هر گروه برای حمایت از دیدگاه خود.

برگزاری مناظره:

– برگزاری مناظره با حضور گروه‌ها و داوران تخصصی. ارائه دلایل، استدلال‌ها و پاسخ به سوالات دیگر گروه.

 ارزیابی و بازخورد:

– ارزیابی عملکرد گروه‌ها توسط داوران با تأکید بر مهارت‌های تفکر منطقی، انتقادی و برقراری ارتباط، ارائه بازخورد به دانش‌آموزان جهت بهبود مهارت‌های آن‌ها.

این محور نه تنها به تقویت مهارت‌های منطقی و انتقادی دانش‌آموزان کمک می‌کند بلکه آن‌ها را به چالش کشیده و قابلیت برقراری ارتباط مؤثر با دیگران را تقویت می‌کند. همچنین، این فرآیند به دانش‌آموزان متوسطه اول فرهنگ تهرانپارس این امکان را می‌دهد که در مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی از دیدگاه علمی و منطقی شرکت کنند و نقدهای خود را ارائه دهند.