..........

عکاسی روایی  هنری است که توسط عکاسان برای شرح یا نشان دادن یک داستان، احساسات یا مفهوم خاص انجام می‌شود. در عکاسی روایی، تصاویر به عنوان وسیله‌ای برای گفتن یک داستان یا انتقال یک پیام به تماشاگران استفاده می‌شوند. این نوع عکاسی به جای تمرکز بر زیبایی و ظاهر بصری، بر روی مفهوم و داستان پشت هر تصویر تأکید دارد. عکاسی یکی از محورهای جشنواره خوارزمی است که کارگاهی برای آموزش آن در مدرسه فرهنگ تشکیل شده است.

ویژگی‌های عکاسی روایی عبارتند از:

داستان گویی: تصاویر برای نقل قول احساسات، حوادث یا داستان‌های خاص به کار می‌روند.

جزئیات بیشتر: تصاویر ممکن است اطلاعات بیشتری را ارائه دهند تا تماشاگران را به تفکر و تأمل در زمینه‌های مختلف ترغیب کنند.

شخصیت و احساسات: عکاس در تلاش است تا شخصیت‌ها و احساسات را به وسیله تصاویر نشان دهد و تماشاگران را در جهان شخصیت‌ها غرق کند.

زمان و مکان: عکاسی روایی می‌تواند زمان و مکان خاصی را نشان دهد و تاثیر زمینه و فضا بر داستان را افزایش دهد.

استفاده از ترکیب تصاویر: ترکیب چند تصویر یا اجزای مختلف می‌تواند یک داستان را تکمیل کند یا به توضیحات افزوده شود.

تصاویر می‌توانند قدرتمندترین وسیله برای بیان داستان‌ها و احساسات باشند و دانش‌آموزان متوسطه اول فرهنگ می‌خواهند از طریق تصاویر، تجربیات و داستان‌های خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.

خوارزمی- عکاسی روایی