..........

برنامه‌نویسی جشنواره نوجوان خوارزمی در مجتمع آموزشی فرهنگ به منظور توانمندسازی دانش‌آموزان در مهارت‌های ضروری زندگی طراحی شده است. این محور برنامه با هدف افزایش دانش و مهارت‌های دانش‌آموزان در حوزه‌های مختلفی از جمله سواد رسانه‌ای، تفکر منطقی، و حل مسائل به کار می‌پردازد. در ادامه، نکات مهم این محور را شرح می‌دهیم:

 توانمندسازی در حوزه سواد رسانه‌ای

– توسعه مهارت‌های دیجیتالی: ایجاد بستری برای آموزش مهارت‌های استفاده از رایانه، اینترنت، نرم‌افزارها و ابزارهای دیجیتال.

 ترقی تفکر منطقی و حل مسائل

– ارائه مسائل واقعی: معرفی به دانش‌آموزان مسائل واقعی در حوزه فناوری و برنامه‌نویسی به منظور تقویت تفکر منطقی و مهارت حل مسائل.

 آشنایی با مفاهیم اصلی برنامه‌نویسی

– الگوریتم‌ها و ساختارهای داده: ارائه اصول ابتدایی برنامه‌نویسی و توسعه الگوریتم‌ها بر اساس محتوای کتب درسی دوره اول متوسطه.

 استدلال استراتژیک و مدیریت پروژه

– ایجاد پروژه‌های کوچک: فراهم کردن فرصت برای دانش‌آموزان برای مشارکت در پروژه‌های کوچک و تجربه مدیریت پروژه و کار تیمی.

   
خوارزمی محور برنامه‌نویسی
  تاکید بر ایمنی و ارگونومی

– آموزش نکات ایمنی: ارائه آموزش‌هایی در زمینه ایمنی کد نویسی و اجتناب از خطاهای متداول.

  تشویق به استفاده از محتوای کتب درسی

– مد نظر داشتن مطالب درسی: اطمینان از ارتباط محتوای برنامه با مطالب درسی دوره اول متوسطه و ترکیب ایده‌ها بر اساس نیازهای آموزشی.

  رشد در حوزه فناوری و اطلاعات

– توسعه مهارت‌های فناوری اطلاعات: ارائه فرصت‌هایی برای آشنایی با تازه‌ترین تکنولوژی‌ها و ابزارهای برنامه‌نویسی.

این برنامه در متوسطه اول دبیرستان فرهنگ تهرانپارس، به دانش‌آموزان این امکان را می‌دهد که در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات پیشرفت کنند و با مسائل واقعی روبرو شده و مهارت‌های لازم برای حل آنها را کسب کنند.