..........

محور آزمایشگاه در جشنواره نوجوان خوارزمی دبیرستان فرهنگ تهرانپارس با هدف افزایش اثربخشی فعالیت‌های آزمایشگاهی درس علوم تجربی طراحی شده است. این محور بر اساس رویکرد حضوری و عملی، دانش‌آموزان متوسطه اول مدرسه فرهنگ را به اجرای فعالیت‌های آزمایشگاهی دعوت می‌کند تا تجربیات علمی‌شان را بهبود بخشند. در ادامه، نکات مهم این محور برنامه را شرح می‌دهیم:

 

**طراحی و اجرای آزمایش‌ها:**

– تشویق دانش‌آموزان به طراحی و اجرای آزمایش‌های مرتبط با سرفصل‌های کتاب علوم تجربی.
– ارتقاء مهارت‌های آزمایشگاهی از جمله تدابیر ایمنی، دقت در اندازه‌گیری و ثبت داده‌ها.

**حضور داوران: ارتقاء تجربه دانش‌آموزان از طریق حضور داوران متخصص و مسئولیت‌پذیر در ارزیابی و ارائه بازخورد به آزمایش‌های انجام شده.

 **تبیین موضوعات آزمایش: ارائه موضوعات آزمایش به دانش‌آموزان توسط داوران و تاکید بر ارتباط مستقیم با سرفصل‌های کتاب علوم تجربی.

**تعامل حضوری و عملی: فراهم‌آوردن فرصت برای تعامل حضوری با مواد آزمایشی و اجرای عملیات به صورت خودگردان توسط دانش‌آموزان.

**ارتقاء مهارت‌های علمی: اشتیاق به کشف و یادگیری: ترغیب دانش‌آموزان به کشف نتایج آزمایشی و یادگیری مفاهیم علمی.

 **توسعه مهارت‌های همکاری و گروهی: تشویق به انجام آزمایش‌ها به صورت گروهی و توسعه مهارت‌های همکاری و کار تیمی.

 **آموزش تدابیر ایمنی: ارائه آموزش‌هایی در زمینه تدابیر ایمنی در آزمایشگاه و استفاده ایمن از ابزارهای آزمایشگاهی.

خوارزمی- محور آزمایشگاه

محور آزمایشگاه با این رویکرد، دانش‌آموزان مجتمع آموزشی فرهنگ را در دستیابی به تجربیات علمی عمیق‌تر و مفیدتر از آموزش‌های کلاسیک تشویق می‌کند و همچنین به آن‌ها فرصت می‌دهد تا مهارت‌های آزمایشگاهی و تیمی خود را بهبود بخشند.