در سال ۱۳۷۰که به تدریج توسعه مدارس غیرانتفاعی روبه فزونی می گذاشت فکرایجاد مجتمع آموزشی فرهنگ توسط آقای عبدالعلی فاتح راد مطرح گردید واز آنجایی که عموماً این مدارس در آن زمان در مناطق مرفه تاسیس می گردید ایشان مقید بودند که اگرمدرسه ای تشکیل می شود حتماً در منطقه ای باشد که مردم نیازمندی بیشتری به خدمت فرهنگی دارند لذا برای این کار بسیار ارزشمند مصمّم گردیدند.

برای معرفی آقای فاتح راد مدیر و مؤسس مجتمع آموزشی فرهنگ کافیست عنوان شود که ایشان از سال ۱۳۵۲ تا کنون بصورت فعّال در عرصه تعلیم وتربیت کشور حضور داشته وضمن آنکه در دو رشته علوم تربیتی و علوم اجتماعی دوره تحصیلات دانشگاهی را طی نموده است تجربه خطیری در سال های طولانی مدیریت مدارس راهنمایی نواب و فجر و دبیرستان ارشاد(خوارزمی) در منطقه ۸ و همکاری در ایجاد و اداره دبیرستان شاهد فتح منطقه ۳ ذخیره داشته اند.

با توجه به اهمیت ویژه ای که تاثیر فضای آموزشی و ساختمان مناسب در مسیر تعلیم وتربیت دارد ایشان مقید بودند تا با طراحی و ساخت فضای مناسب نسبت به تاسیس مدرسه اقدام نمایندلذا با خرید ۲۰۰۰متر زمین و ساخت ۴ هزار متر فضای آموزشی مشتمل بر کلاس های درسی هوشمند با مساحتی بالغ بر ۵۰متر مربع و آزمایشگاه های تخصصی ،کارگاه،کلینیک مشاوره،کلوپ تربیت بدنی ،باشگاه ورزشی این مدارس را دایر نمودند.و بدین ترتیب مدارس مجتمع آموزشی فرهنگ در مهرماه سال ۱۳۷۲ افتتاح گردیدو از آن زمان تا کنون با استفاده از دانش روز و دست آوردهای علمی مناسب و هوشمند به ارائه خدمت بپردازد. مدارس فرهنگ که بیست ویکمین سال کار خود را با سابقه ای موفق پشت سر می گذارد با استفاده از مناسب ترین تجهیزات و با همراهی مربیان متخصص و توانمند در زمینه های مختلف آموزشی اخلاقی ،ورزشی ،هنری واعتقادی جهت پرورش هوش های چندگانه ،تقویت خوداتکایی و پرورش عزت نفس دانش آموزان نتایج بسیار ارزشمندی را به دست آورده و اکنون نیز با کوله باری از تجربیات ذیقیمت در مقطع ابتدایی (پیش دبستان و دبستان ) و مقطع دبیرستان (دوره اول )با مدیریت های مستقل مشغول فعالیت می باشد.

جشنواره کار و اندیشه