..........

شیما پوزشی

مربی ژیمناستیک

حمید قائدی

مربی ورزش