..........

بروشور آموزشی

دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های تخصصی، افتخارات آموزشی مدرسه فرهنگ تهرانپارس

بروشور فرهنگی

اردوهای فرهنگی، اجرای طرح‌های سلامت و غربالگری، کارگاه‌های هنری مدرسه فرهنگ تهرانپارس

بروشور پژوهشی

دستاوردهای علمی و پژوهشی، حضور در مسابقات بین‌المللی، کارگاه‌های فنی و پژوهشی

بروشور استودیو

امکانات استودیو صدا و تصویر فرهنگ در مجتمع آموزشی فرهنگ منطقه ۴، تهرانپارس