مسابقات ورزشی متوسطه اول

مسابقات فوتبال کلاسی

مسابقات ورزشی متوسطه اول مجتمع آموزشی فرهنگ در رشته‌ها‌ی ورزشی فوتبال و گزارشگری برای دانش‌آموزان متوسطه اول دبیرستان فرهنگ برگزار شد. این مسابقات و همچنین مسابقات گزارشگری فوتبال به جهت ایجاد شور و هیجان و ایجاد فضای پیشرفت در ورزش دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

 شرکت در مسابقات  فوتبال و گزارشگری اختیاری است و دانش‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند در مسابقات ثبت‌نام کرده و در آن شرکت نمایند. برگزاری این مسابقات ورزشی در متوسطه اول باعث ایجاد حس مشارکت و همدلی و تقویت کارتیمی دانش‌آموزان شد.

 در پایان این مسابقات به تیم‌های برتر لوح و جوایزی به رسم یادبود تقدیم شد.