بایگانی تگ ها: فوق برنامه درسی، پایه تهم، متوسطه دوم، مجتمع آموزشی فرهنگ، پسرانه فرهنگ

کارگاه‌های فرهنگ‌پلاس

کاور فوق برنامه دبیرستان

کارگاه‌های فرهنگ‌پلاس در دوره دوم دبیرستان رنگ و بوی پیشرفت و ارتقاء دارد. هدف از پروژه‌های فرهنگ‌پلاس، کار اضافه و پیشرفته علمی با حضور اساتید نامدار دوره دوم برای افزایش راندمان تحصیلی، تمرین مطالعه انفرادی و کارگروهی است که این مهم در یک دوره سه روزه با هدف آمادگی هرچه بیشتر عزیزانمان در پایه نهم […]