Tag Archives: شاهنامه خوانی

برگزاری کارگاه شاهنامه‌خوانی و نقالی

برگزاری کارگاه شاهنامه‌خوانی و نقالی کارگاه شاهنامه‌خوانی و نقالی ۱۰ تا ۱۱ صبح روز سوم نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیردولتی و صنایع آموزشی وابسته در بخش کارگاهی با حضور دانش‌آموزان مجتمع آموزشی فرهنگ و مهمانان با صدای گرم کودکان و نوجوانان برگزار شد. هدف از برگزاری این کارگاه تمرکز بر آیین‌ها و فرهنگ‌های باستانی و توجه […]