بایگانی تگ ها: اردو، دبیرستان فرهنگ،

اردوی تابستانه دوره دوم

چمران دوره اول

  اردوی تفریحی تابستانه‌ی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه اردوی برون‌مدرسه‌ای برای دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه در مجموعه تفریحی ورزشی چمران برگزار شد. اردوها و بازدیدها، بخش جدایی‌ناپذیر زندگی دانش‌آموزی در دبیرستان فرهنگ است. اگرچه فعالیّت‌هایی همچون بازدیدها و برنامه‌های اردویی در مدرسه به عنوان برنامه‌های جانبی شناخته می‌شوند، اما در حقیقت نقشی اساسی در برنامه […]