آغاز سال تحصیلی در دبیرستان فرهنگ

آغاز سال تحصیلی دبیرستان دوره دوم

آغاز سال تحصیلی در دبیرستان فرهنگ بعد از دو سال آموزش مجازی با حضور دانش‌‌آموزان در مدرسه همراه بود.

دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه روز دوم مهر