کارگاه‌های فرهنگ‌پلاس

کاور فوق برنامه دبیرستان

کارگاه‌های فرهنگ‌پلاس در دوره دوم دبیرستان رنگ و بوی پیشرفت و ارتقاء دارد. هدف از پروژه‌های فرهنگ‌پلاس، کار اضافه و پیشرفته علمی با حضور اساتید نامدار دوره دوم برای افزایش راندمان تحصیلی، تمرین مطالعه انفرادی و کارگروهی است که این مهم در یک دوره سه روزه با هدف آمادگی هرچه بیشتر عزیزانمان در پایه نهم جهت شرکت در آزمون ورودی مدارس برتر انجام شد.

در روز اول پروژه کارگاه‌های فرهنگ‌پلاس استاد محمد آشور اهم مطالب کتاب ریاضی پایه نهم را برای دانش‌آموزان عزیز دوره کردند. در روز دوم استاد دکتر رنجبر مطالب کلیدی درس فیزیک را برای دانش‌آموزان مرور و به نکات مهم مشاوره ای هدایت تحصیلی اشاره کردند. در روز سوم هم استاد مزینانی مطالب کتاب عربی نهم را دوره و همچنین به شرایط ثبت نام دوره دوم اشاره کردند.

گفتنی است دانش آموزان دوره اول مجتمع آموزشی فرهنگ روز دوشنبه مورخ ۱۱ اردیبهشت ماه از ساعت ۷:۴۰ الی ۹ در آزمون ورودی دبیرستان دوره دوم شرکت کردند.