اردوی دوروزه دماوند دبیرستان فرهنگ

اردوی دماوند ۱۴۰۲ اردیبهشت کاور

اردوی دوروزه دماوند دبیرستان فرهنگ وعده‌ای بود از جانب مسئولین دوره دوم متوسطه مجتمع فرهنگ به دانش‌آموزان سخت‌کوش و منظمی که در طرح صد، امتیاز بالای پنجاه را کسب کردند. هدف از اردوی دماوند استراحت و تقویت روحیه نشاط، تمرین زیست جمعی و ثبت خاطره بود. تشویق درست و منطقی دانش‌آموز، در تکرار موفقیت‌های تحصیلی او موثر است. برای همین مجتمع آموزشی فرهنگ جهت بالا بردن روحیه و تمرین فعالیت گروهی دانش‌آموزان به‌طور مرتب
اردوهای تفریحی آموزشی را در تهران و بیرون از تهران برگزار می‌کند.

اردوی دماوند در روزهای ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲در اردوگاه دانشگاه امام صادق(ص) برگزار شد. برنامه‌های
این اردو شامل قایق‌سواری، پینت‌بال، مافیا، مسابقات فوتبال و والیبال ساحلی بود و بچه‌ها هیجان بی‌سابقه‌ای را در طی دو روز اردو تجربه کردند.