طرح غربالگری سلامت برای متوسطه اول و دوم

اجرای طرح غربالگری و تشکیل پرونده سلامت پزشکی
امروزه نقش حرکات اصلاحی در کاهش ناهنجاری‌های روانی و تعادل اجتماعی و تأمین تندرستی آدمی بیش از پیش آشکار شده است. موضوع مورد مطالعه، بررسی ضعف‌ها و ناهنجاری‌های اکتسابی دستگاه استخوانی، عضلانی و مفصلی است. این ناهنجاری‌ها عموما به دلایلی چون عادات حرکتی نامناسب، فقر حرکتی، شرایط نامناسب محیطی و با مشخصه‌ی تدریجی بودن به‌ویژه در دوران کودکی و سنین رشد بروز می‌کنند. این اختلالات هنوز آن‌قدر شدت نیافته‌اند که مشکلات جدی برای فرد مبتلا ایجاد کرده و او را به دست جراح ارتوپد بسپارند یا او را ناگزیر به استفاده از وسایل کمکی مانند انواع بریس‌ها و پروتزها نمایند.
بنابراین امکان بهبود و اصلاح از طریق حرکات اصلاحی و ورزش‌های درمانی وجود دارد. هدف از حرکات اصلاحی و درمانی پیشگیری و توانبخشی در پی بروز ناهنجاری‌ها و آسیب‌های جسمانی و حفظ وضعیت مناسب است.
جلسات مشاوره سلامت و تندرستی در مجتمع آموزشی فرهنگ، در چند مرحله و با هدف پیشگیری و توانبخشی در پی بروز ناهنجاریها و حفظ وضعیت مناسب دانش‌آموزان انجام می‌شود. این جلسات به طور رایگان برای دانش آموزان مدرسه و با حضور اولیاء آن‌ها برگزار می‌شود. در طول این طرح قد، وزن، تعادل و انعطاف‌پذیری بدنی هر دانش‌آموز بررسی شده و سپس با تشکیل پرونده مجزای سلامتی شامل وضعیت ساختار بدنی برای هر دانش‌آموز، اطلاعات دیگری مانند ساعت خواب، ساعت استفاده از رسانه‌ها و وضعیت تغذیه نیز ثبت و تحلیل می‌شود.

مشاوره ورزشی:
مشاوره تغذیه ورزشی
مشاوره کاهش- افزایش وزن
مشاوره وضعیت بدنی
مشاوره آمادگی جسمانی
مشاوره روانشناسی ورزشی

از این غربالگری برای استعدادیابی ورزشی و مشاوره حرکات اصلاحی در مراحل بعد استفاده خواهد شد.