برگزاری پانسیون مطالعاتی متوسطه دوم در تعطیلات نوروز

اردوی مطالعاتی در مدرسه فرهنگ به مدت شش روز از هشت صبح تا شش بعدازظهر برای دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم ودوازدهم برگزار شد.
این پانسیون مطالعاتی برای دانش‌آموزان پایه یازدهم به صورت اجباری و برای دهمی‌ها اختیاری بود. در ایام ششم تا دوازدهم فروردین‌ماه از صبح تا ظهر کلاس‌های درسی و رفع اشکال برگزار و در ساعات بعدازظهر پس از ناهار و استراحت، دانش‌آموزان به مطالعه دروس همان روز و انجام تکالیف می‌پرداختند. در این اردو تیم آموزشی کنکور ضمن آشنایی با نقاط ضعف و قوت دانش‌آموزان توانستند کلاس‌ها را به در سه گروه سطح‌بندی کنند. بعد از تعطیلات نوروز پانسیون مطالعاتی و کلاس‌های رفع اشکال، متناسب با سطح‌بندی انجام شده در هر یک از درس‌های ریاضی، فیزیک، شیمی، هندسه، عربی و زیست به مدت یک ساعت ادامه دارد. این روند باعث شده جمعیت کلاس‌های مطالعاتی پس از ساعت مدرسه، تعدیل و بازدهی کار معلمان بالاتر رود.
پانسیون مطالعاتی تا اردیبهشت ماه برای هر دو پایه دهم و یازدهم برقرار خواهد بود.