استعدادیابی و انتخاب رشته‌ی تحصیلی متوسطه دوره‌ی دوم

 

استعدادیابی دانش‌آموزان متوسطه دوره دوم دبیرستان فرهنگ منطقه ۴ به روش گاردنر در سه مرحله برگزار شد.
طبق نظریه گاردنر، برای به دست آوردن تمام قابلیت‌ها و استعدادهای یک فرد، نباید تنها به بررسی ضریب هوشی (که معادل هوش منطقی-ریاضی است) پرداخت، بلکه انواع دیگر هوش و استعداد او شامل هوش موسیقیایی، هوش درون‌فردی، هوش برون‌فردی، هوش تصویری-فضایی، هوش جسمی-حرکتی، هوش کلامی-زبانی و هوش طبیعت‌گرا نیز باید در نظر گرفته شود.
در مرحله‌ی اول برنامه‌ی استعدادیابی دبیرستان فرهنگ در همایشی یک ساعته با حضور دانش‌آموزان و اولیا، هوش‌های چندگانه و تأثیراتشان در انتخاب رشته توسط استاد مفاخریان معرفی شدند. در مرحله‌ی دوم بچه‌ها در گروه‌های شش نفره در دو آزمون علمی و ۹۵ سوالی گاردنر از طریق کامپیوتر شرکت کردند. نتایج این آزمون برای کارشناس تعیین رشته ارسال و برای هر دانش‌آموز پرونده‌ی علمی تشکیل داده شد.
در مرحله‌ی سومِ برنامه‌ي استعدادیابی مجتمع آموزشی فرهنگ، برای هر دانش‌آموز جلسات مشاوره‌ی آموزشی به صورت انفرادی و حضوری در نظر گرفته شد. در این جلسات که با حضور والدین برگزار گردید بعد از گفتگوی اختصاصی با دانش‌‌آموز و آگاهی از علاقه و همچنین با کمک نتایج آزمون، پیشنهادهایی بابت انتخاب رشته‌ی تحصیلی ارائه گردید. مشاوره شغلی، مشاوره تحصیلی، برنامه‌ریزی آموزشی، هدایت تحصیلی و استعدادیابی از دیگر کاربردهای مختلف تست هوش چندگانه‌ی گاردنر است و مدرسه‌ی فرهنگ در نظر دارد این قبیل برنامه‌ریزی‌ها‌ و مشاوره‌ها را برای مقاطع مختلف تحصیلی و مدارس مختلف منطقه‌ی چهار تهرانپارس اجرا نماید.