به مدرسه ما خوش آمدین

.فرهنگ مدرسه ای سبز با اندیشه ای سبز ، می کوشد برای تربیت فرزندان شما.

مدرسه ای عملگرا

با برگزاری رویدادهای فیزیکی و مهارتی تلاش بر آماده کردن فرزندان شما برای آینده این کشور را دارد.

مدرسه ای مفهوم گرا

با برگزاری کارگاه های فلسفه راهی برای پرورش تفکرات فرزندان شما خلق کرده است

رویدادهای دوره ای

با برگزاری مسابقات ورزشی و سرگرمی ها فضایی شاد و دوستانه برای فرزندان شما محیا کرده است

به مدرسه ما خوش آمدین

.فرهنگ مدرسه ای سبز با اندیشه ای سبز ، می کوشد برای تربیت فرزندان شما.

مدرسه ای عملگرا

با برگزاری رویدادهای فیزیکی و مهارتی تلاش بر آماده کردن فرزندان شما برای آینده این کشور را دارد.

مدرسه ای مفهوم گرا

با برگزاری کارگاه های فلسفه راهی برای پرورش تفکرات فرزندان شما خلق کرده است

رویدادهای دوره ای

با برگزاری مسابقات ورزشی و سرگرمی ها فضایی شاد و دوستانه برای فرزندان شما محیا کرده است

دپارتمان

_ هنر

_ ریاضی

_ رباتیک

_ تربیت بدنی

_ علوم تجربی

_ ادبیات و مهارتهای زبانی

Upload Image...
فعالیت های باشگاه مخاطبان ما

_ شرکت در رویدادها به همراه فرزندان

_ اردوهای خانوادگی

در حال به روزرسانی

در حال به روز رسانی…..

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه ها