لزوم یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

اهمیت زبان انگلیسی امروزه بیشتر مردم به دنبال اختصاص دادن وقتی برای یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم هستند. بیشتر کشورها، یادگیری زبان انگلیسی را در برنامه‌ی درسی مدارس خود می‌گنجانند. در این کشورها کودکان یادگیری این زبان را از سنین پایین آغاز می‌کنند. اما ارزش واقعی یادگیری این زبان حقیقتا در چیست !؟…