کارگاه مسی‌پلی

کلاس مسی‌پلی تابستان ۱۴۰۱

مسی پلی از ترکیب دو واژه مسی به معنای کثیف و پلی به معنای بازی گرفته شده است. و تاکید بر استفاده از حواس کودک در بازی دارد. حواس در زندگی نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. کودک می‌تواند حواس بینایی، شنوایی، لامسه و بویایی و چشایی را در محیط و با تجربه کردن تقویت…

ضرورت آموزش هنر و خلاقیت به کودکان

دپارتمان هنر چیست؟ بهتر است خیلی ساده درباره این ترکیب صحبت کنیم. دپارتمان یک کلمه ی فرانسویست به معنی گروهی که در حیطه‌ی خاصی از یک مجموعه ی کلی‌تر فعالیت می‌کنند. با این تعریف ترکیب “دپارتمان هنر” برای ما ملموس تر می‌شود. وقتی گروهی تشکیل می‌شود که به یک حیطه‌ی خاص بپردازد بی‌شک زمانی موفق…

هنر نمایش چیست؟

نمایش

دپارتمان هنر، هنر نمایشی با عنایت به نقش راهبردی تئاتر در آموزش‌های تحصیلی، ابتدا جنبه‌های مختلف این هنر را به عنوان «ابزار» یا «موضوع» آموزش به کودکان بررسی و تشریح خواهیم کرد. آن گاه از نمایش خلاق به عنوان روشی راهبردی برای توسعه نمایش در آموزشگاه‌های کشور یاد می‌کنیم و برای حفظ رویکرد کاربردی نوشتار،…