لزوم یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

اهمیت زبان انگلیسی امروزه بیشتر مردم به دنبال اختصاص دادن وقتی برای یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم هستند. بیشتر کشورها، یادگیری زبان انگلیسی را در برنامه‌ی درسی مدارس خود می‌گنجانند. در این کشورها کودکان یادگیری این زبان را از سنین پایین آغاز می‌کنند. اما ارزش واقعی یادگیری این زبان حقیقتا در چیست !؟…

دپارتمان زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

لزوم یادگیری زبان انگلیسی تصمیم به یادگیری زبان دوم در هر مقطعی از زمان و در هر بازه ی سنی از زندگی ایده ای فوق العاده است. یادگیری زبان دوم به بهبود عملکرد ذهن بسیار کمک می کند. زبان انگلیسی اولین زبان زنده و بین المللی دنیاست. در زندگی روزمره کاربرد زبان انگلیسی در تمام…