فلسفه برای کودکان

اهمیت و ضرورت آموزش فلسفه برای کودکان آینده‌ ای روشن تنها به دست کودکان توانمند (نه کودکانی دنباله رو) ساخته می شود و با قرار دادن کودکان در جایگاه اصلی روند آموزش و پرورش به جای برآوردن خواسته های خود، نیازهای کودکان را هسته‌ی اصلی کار قرار داده ایم. ما در فلسفه برای کودکان از…

هنر نمایش چیست؟

نمایش

دپارتمان هنر، هنر نمایشی با عنایت به نقش راهبردی تئاتر در آموزش‌های تحصیلی، ابتدا جنبه‌های مختلف این هنر را به عنوان «ابزار» یا «موضوع» آموزش به کودکان بررسی و تشریح خواهیم کرد. آن گاه از نمایش خلاق به عنوان روشی راهبردی برای توسعه نمایش در آموزشگاه‌های کشور یاد می‌کنیم و برای حفظ رویکرد کاربردی نوشتار،…

دپارتمان زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

لزوم یادگیری زبان انگلیسی تصمیم به یادگیری زبان دوم در هر مقطعی از زمان و در هر بازه ی سنی از زندگی ایده ای فوق العاده است. یادگیری زبان دوم به بهبود عملکرد ذهن بسیار کمک می کند. زبان انگلیسی اولین زبان زنده و بین المللی دنیاست. در زندگی روزمره کاربرد زبان انگلیسی در تمام…

رشد حرکتی چیست؟

رشد حرکتی

رشد و تکامل حرکتی چیست؟ انسان همانند سایر موجودات زنده، پیوسته در حال تغییر است.این تغییر طبیعی و همگانی به صورت افزایش در قد، وزن، پیدایش عادت‏ ها، مهارت‏ ها و به‏ طور کلی تغییر در رفتار حرکتی و عقلانی در طول زمان آشکار می‏ شود. مجموعه این تغییرهای کمی و کیفی را (رشد) می‏…