آغاز پیش ثبت نام مجتمع آموزشی فرهنگ

آغاز پیش ثبت نام مجتمع آموزشی فرهنگ     اهالی فرهنگ به فکر سلامت دانش‌آموزان و شما هستند.     برای بهتر اندیشیدن کودکانمان، با فرهنگ همراه باشیم.     فرهنگ بهترین تجهیزات آموزشی را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد.   انتظارات و نظرات بچه ها از اولویت های ماست. کادر متخصص فرهنگ پا به…

دومین شورای آموزگاران دبستان فرهنگ

شورای دانش آموزی

در روز پنجشنبه ۹ آبان ماه، با حضور موسس محترم مجتمع، جناب آقای فاتح راد، نماینده محترم موسس، سرکار خانم فاتح راد و مدیریت محترم دبستان، جناب آقای عابدی و همچنین کلیه همکاران آموزگار، همکاران ستاد و مربیان آموزشی، از ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰ در دبستان برگزار گردید. در ابتدای جلسه، جناب آقای فاتح راد،…