ضرورت آموزش هنر و خلاقیت به کودکان

دپارتمان هنر چیست؟ بهتر است خیلی ساده درباره این ترکیب صحبت کنیم. دپارتمان یک کلمه ی فرانسویست به معنی گروهی که در حیطه‌ی خاصی از یک مجموعه ی کلی‌تر فعالیت می‌کنند. با این تعریف ترکیب “دپارتمان هنر” برای ما ملموس تر می‌شود. وقتی گروهی تشکیل می‌شود که به یک حیطه‌ی خاص بپردازد بی‌شک زمانی موفق…

لزوم یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

اهمیت زبان انگلیسی امروزه بیشتر مردم به دنبال اختصاص دادن وقتی برای یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم هستند. بیشتر کشورها، یادگیری زبان انگلیسی را در برنامه‌ی درسی مدارس خود می‌گنجانند. در این کشورها کودکان یادگیری این زبان را از سنین پایین آغاز می‌کنند. اما ارزش واقعی یادگیری این زبان حقیقتا در چیست !؟…