فلسفه برای کودکان

اهمیت و ضرورت آموزش فلسفه برای کودکان

آینده‌ ای روشن تنها به دست کودکان توانمند (نه کودکانی دنباله رو) ساخته می شود و با قرار دادن کودکان در جایگاه اصلی روند آموزش و پرورش به جای برآوردن خواسته های خود، نیازهای کودکان را هسته‌ی اصلی کار قرار داده ایم.
ما در فلسفه برای کودکان از سالها پیش با هدف پرورش عقل، خلاقیت، درک اخلاقی، مفهوم یابی از تجربه و رشد روابط فردی و میان فردی، خود را از میان روش های معمول آموزش متمایز کرده و با واکاوی و تاکید بر سه تفکر انتقادی؛ مراقبتی و خلاق در اجتماع پژوهشی؛ به تمرین فکرورزی پرداخته و در مهارت‌های گفتگو (از جمله خوب گوش کردن) توانمند شده ایم.

در کلاس فلسفه برای کودکان در مدرسه فرهنگ؛ با بهره‌مندی از منابع کلاسیک (نوشته‌های متیولیپمن) داستان؛ انیمشن و بازی‌ به اجتماع پژوهشی وارد می‌شویم و به کاوشگری در علم، اخلاق، اجتماع، ادب_هنر و فلسفه می ‌پردازیم. در این اجتماع پژوهشی ما از ذهن‌ها آغاز کرده و داده‌ها را می سازیم. کودکان در این اجتماع در روندی قرار می گیرند که نه تنها به راحتی ایده ها و نظرات خود را مطرح کنند بلکه به ایده ها و نظرات یکدیگر هم احترام گذاشته و در این راستا پرسش گری را تمرین و زیست می‌کنند.
کودکانی که در این سیر تفکر در یک اجتماع پژوهشی قرار می‌گیرند همچون دانش آموزان ما در مدرسه فرهنگ؛ آمادگی رویارویی و واکنش مناسب در مقابل پیش‌آمدها را کسب می‌کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.