برشورها

دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های تخصصی، افتخارات آموزشی مدرسه فرهنگ تهرانپارس

استودیو فرهنگ

امکانات استودیو فرهنگ در مجتمع آموزشی فرهنگ منطقه ۴، تهرانپارس

اردوهای فرهنگی، اجرای طرح‌های سلامت و غربالگری، کارگاه‌های هنری

دستاوردهای علمی و پژوهشی، حضور در مسابقات بین‌المللی، کارگاه‌های فنی و پژوهشی