اخبار مدرسه

جشن الفبا

جشن الفبا برای کلاس اولی‌های مدرسه‌ی فرهنگ تهرانپارس برگزار شد. جشن الفبا جشنی است که بعد از آموختن حروف الفبای فارسی

ادامه مطلب