برگزاری دوره‌ اختصاصی مهارت تفکر نقادانه

همزمان با اعلام آمادگی تیزفکری برای قبول کلاس‌های فوق برنامه و پرورشی مدارس با موضوع پرورش مهارت‌های تفکر این افتخار را یافتیم که دوره‌های اختصاصی تیزفکری با موضوع پرورش مهارت تفکر نقادانه را برای دانش‌آموزان کلاس ششم و هفتم مدرسه فرهنگ، در قالب یک ترم تحصیلی اجرا کنیم و از این طریق گام جدیدی در مسیر توسعه آموزش مهارت‌های تفکر در فضای مجتمع فرهنگ برداریم.
تفکر نقادانه یکی از ده مهارتی است که به توصیه سازمان بهداشت جهانی همه ما باید آن‌ها را یاد بگیریم. نوعی تفکر منطقی به شمار میآید که وقتی قرار است تصمیم مهمی گرفته شود یا کاری بزرگ انجام گیرد، به کار می‌آید..
این دوره با هدف ارتقاء مهارت تفکر نقادانه در نوجوانان تدوین شده‌است و سعی دارد به دانش‌آموزان کمک کند تا با مسلط شدن بر نحوه تفکرشان، مهار اعمال، آموزه‌ها و احساسات خود را در دست گیرند. قدرت تفکر خود را کشف کنند و طوری آن را پرورش دهند که در خدمت سعادتشان باشد.
رویکرد آموزشی تیزفکری تدریس فعال و مشارکتی است و از بحث کلاسی و مهمتر از همه، حل تمرین‌های متنوع در کلاس استفاده می‌کنند.